HSP TEST

Doe de test en ontdek.

Twijfel je of heb jij het vermoeden dat je hooggevoelig bent? Doe dan deze test. Met deze test kun je makkelijk nagaan of je hooggevoelig bent, ook wel 'HSP' genoemd. De afkorting staat voor 'High Sensitive Person' oftewel hooggevoelig persoon. HSP is geen stoornis, maar een erkend persoonlijkheidskenmerk waarbij het zenuwstelsel en de zintuigen gevoeliger zijn. De test hieronder is ontwikkeld door Elaine Aron, psycholoog en grondlegster van het begrip HSP en geldt wereldwijd als een betrouwbare methode om hooggevoeligheid te meten. Beantwoord de vragen met "JA" als deze enigszins opgaat of gedurende een langere periode in het verleden opging. Antwoord met "NEE" als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor jou.


Antwoord: Ja / Nee


 1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.

 2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.

 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.

 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.

 5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.

 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.

 7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.

 8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.

 9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.

 10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).

 11. Ik schrik gemakkelijk.

 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.

 13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.

 14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.

 15. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.

 16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.

 17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.

 18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.

 19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.

 20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.

 21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.

 22. Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.

 23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.


Evaluatie van de HSP test

Geef jezelf een punt voor iedere “JA”.


0-7 punten

Je bent waarschijnlijk geen HSP-er. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je wel hoogsensitief bent.


8-14 punten

Er zijn verschillende gradaties in sensitiviteit. Je bent waarschijnlijk wel sensitief maar mogelijk niet hoogsensitief. Dat kan een groot voordeel zijn omdat je wel veel dingen aan kan voelen, maar niet de problemen hebt die de hoogsensitieven hebben.


15-23 punten

Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP-er). Je bent gevoeliger voor nuance verschillen dan de meeste andere mensen. Het is zeer raadzaam om een afspraak in te plannen. 

Bij een HSP coachingstraject wordt er nog een uitgebreidere test/evaluatie gedaan om beter zicht te krijgen waar voor jou de lasten precies liggen zodat we daar aan kunnen werken.

 

06-31953442

Alle rechten voorbehouden.